Hedret Øystein Sunde på Rockheim

Norges nasjonale museum for pop og rock – Rockheim i Trondheim – har som seg hør og bør sin egen Rockheim Hall of Fame. Siden 2011 har prominente norske artister blitt innlemmet i denne, og 13. august 2014 var det Øystein Sundes tur, i tillegg til De Lillos og Knutsen & Ludvigsen.

Hver vinner fikk en overraskelsesfremføring av andre norske artister. det var Ingrid Bjørnov som var Sundes artist, og hun fremførte et spesialskrevet Sunde-medley for anledningen. Klippet ligger på TV2 sine nettsider:

http://www.tv2.no/v/835273/

Back to top