Alle som oppbevarer nøkler de ikke lenger vet hvor passer kan fri seg fra åket i yttergangen og sende hit. Deretter himle med armene og si Jeg er fri, jeg er fri!

Herlighetene blir veiet og arkivert. Ledelsen grubler på mulig gjenbruk.
Men neppe aktuelt å produsere låser som passer. Send til:

Nøkkelmottaket v/ Sangbruket,
Trosterudveien 24, 1825 Tomter.

Nøkkelmottaket har også egen Facebookside.

Back to top