SATANS KVINNFOLK

“Jeg undrer hva vi gjør i dag, som vi synes er rimelig, men som en dag vil forferde våre etterkommere like mye som vi er forferdet over hekseforfølgelsene”, skrev den britiske forfatteren Fay Weldon i forordet til boken “Satans kvinnfolk“. Den ble gitt ut av Hege Duckert i samarbeide med Benedicte Adrian og Ingrid Bjørnov, og tok for seg hekseforfølgelsene i Europa. Opphavet til “Which Witch” ble også diskutert i boken, som kom ut på Tiden forlag i 1989.

Back to top