ALMA MATER

I 1916 ble Alma Mater hengt opp i Universitetets Aula i Oslo. Men kunstneren, Edvard Munch, var i tvil. Han malte motivet flere ganger, og i 1926 fikk han prøvehengt en annen variant – Forskerne – på samme plass. Så bestemte han seg for Alma Mater, frem til han i 1939 på nytt prøvde ut Forskerne. Det ble til slutt Alma Mater. Denne tvilen, og maleriets da 100 år lange historie, komponerte Ingrid Bjørnov et verk til i anledning universitetets 100-års-jubileum for utsmykningene i september 2016.

Back to top