Nøkkelmottaket søker nøkler

Arvede nøkler, nøkler til dører i hus som ikke lenger finnes, nøkler til sykler som er gjort om til spiker, nøkler som ser ut til å fordoble seg i skuffen…

Tenk å fri seg fra åket i gangen, og deretter himle med armene og si Jeg er fri, jeg er fri! Nøkkelmottaket på Tomter står klar til å ta imot.

Herlighetene blir veiet og arkivert. Ledelsen grubler på mulig gjenbruk.
Men neppe aktuelt å produsere låser som passer. Send til:

Nøkkelmottaket v/ Ingrid Bjørnov, 1825 Tomter.

 

Back to top