Ingrid tildelt “Wenche Foss’ ærespris”

Ingrid Bjørnov er tildelt «Wenche Foss’ Ærespris» 2013. Den går til “en person, organisasjon eller institusjon som i sterk grad kan forbindes med Wenches livsglede, formidlingsevne og engasjement – både på og utenfor den kunstneriske arenaen”. Årets jury besto av Fabian Stang, Ellen Horn og Ellen Arnstad.

“Jeg er veldig stolt, det er en stor ære. Det er noe med hva slags menneske Wenche Foss var, ikke bare som kunstner, men hennes samfunnsengasjement, og kanskje spesielt opp mot mennesker med Downs syndrom”, sier Ingrid selv. Det var niesen Ingrid som mottok prisen på vegne av henne, og det er bestemt at prispengene går til Norsk Nettverk for Down Syndrom.

Tradisjonen tro deles Wenche Foss’ ærespris mellom en privatperson og en forening. Det var i år Norsk Forening for Brannskadde/Burn Camp som mottok æresprisen for foreninger, for arbeidet med rehabilitering av brannskadde.

Andre prisvinnere under gallaen var blant andre Wenche Myhre (Gedersprisen) og Ylvis (Årets TV-navn).

Les mer her:
http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=10144765

Back to top