Ingrid mottar Anders Jahres kulturpris

Ingrid Bjørnov er en av tre som i år mottar Anders Jahres kulturpris. Prisen er en “… hedersbevisning til personer som har gjort en fremragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv”. Foruten Ingrid er de andre prismottakerne Per Arne Glorvigen og Hege Schøyen. 30. juni hadde NRK Dagsrevyen et innslag om pristildelingen, hvor Åse Kleveland fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse også var med. Du kan se innslaget mot slutten av sendingen, her: https://tv.nrk.no/direkte/nrk1#start=19:00:00

For mer informasjon om prisen, se: https://ajhs.no/anders-jahres-kulturpris/

Back to top