Dagsverk for Down

Dagsverk for Down ble startet av Ingrid Bjørnov i 2015. Idéen var å få folk med på en humørfylt dugnad på Verdensdagen for Down syndrom, 21. mars, og oppstod via et håndskrevet ark i sosiale media og løfte om å gi sitt dagshonorar til innsamlingen. Målet var på sikt å få samlet inn en million kroner til et digitalt kunnskapssenter, i regi av Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS).

Dagsverk for Down fikk stor oppslutning. Folk bidro med flaskepant, kaffesalg, strikking, omvisning, kakesalg og selv dank for Down, og resultatet ble 109.000,- innsamlede kroner. Pengene ble gitt til  NNDS, hvor målet var en nasjonal kunnskapsportal for mennesker med Down, deres familie, skoleverket, helsevesenet, politikere og andre.

banner_down_2015

I 2016 havnet 21. mars i påskeuka. Her var det bare fantasien som satte grenser for hva man kan bidra med. Skismøring for Down? Rydde rommet for Down? Kreativiteten var stor, og aksjonen i 2016 innbragte hele 152.888,-! 52.900,- av dette skrev seg fra salg av smykket “Hjerterom“, hvor 50,- per smykke går uavkortet til saken.

I 2017 ble det invitert til Dagsverk for Down for tredje gang. Aktiviteter strakte seg fra kakesalg til huskonserter, fra trommetime til luehekling, og sogar dank! En rekke folk bidro til årets nettauksjon, og i tillegg var det et større arrangement i Frognerparken i Oslo, i regi av NNDS. Året 2017 innbragte rekordmessige 430.231,-!

I 2018 ble målet om en million kroner nådd, og den digitale kunnskapsportalen “Oppsiden” ble offisielt lansert. Det skjedde 26. oktober, i Oslo, og den høytidelige åpningen ble foretatt av statsminister Erna Solberg. Det er en milepæl, på alle måter, og mange menneskers arbeide og årsverk er gått med for å realisere “Oppsiden“. Ikke minst har mennesker i det ganske land bidratt med nettopp et dagsverk: folk har strikket, malt, pantet, sunget, bakt, stekt, danset, skrevet, rocket, fotografert, lakkert, ryddet, gått og snekret for down. Folk har rettet prøver og drevet dank for down. En stor takk til dere alle! Vi sees igjen 21. mars 2020.

Du kan følge aktiviteten på aksjonens Facebook-side:

https://www.facebook.com/dagsverkfordown/

(PS – ønsker du å bidra utenom aksjonsdato 21. mars så er det absolutt mulig. Kontonummeret er 1720.28.73332, merk med “Dagsverk for Down”)