Brukt ved flere anledninger, men sist observert ved Drammens Teater.

Back to top